თარგმნა – ნოტარიული დამოწმება

Image 01
+995 595 05 75 49 translate@gurico.ge www.gurico.ge

ჩვენთან შეგიძლიათ თარგმნოთ:

  • პასპორტი, ატესტატი, სერტიფიკატი, დიპლომი
  • ცნობა, განცხადება, ამონაწერი რეესტრიდან,
  • პირადობის, დაბადების, გარდაცვალების, ქორწინების მოწმობები
  • თანხმობა, მინდობილობა, ხელშეკრულება

ტერმინოლოგია

  • სამედიცინო, ბიოლოგიური
  • ტექნიკური, ფიზიკური
  • ინფორმაციული ტექნოლოგიები
  • იურიდიული
  • საიტების თარგმნა და სხვა…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *