ტერმინოლოგია

იურიდიულინებისმიერი სახის იურიდიული მასალის თარგმნა, გადაწყვეტილებები, განჩინებები, სარჩელები, შუამდგომლობები
მედიცინაჯანმრთელობის ცნობა (ფორმა 100), რეცეპტი, დანიშნულება, დიაგნოზი, ტომოგრაფია, გამოკვლევის შედეგები
ტექნიკური
კომპიუტერები
ტრანსპორტი
ბიზნესი
ფინანსები
ეკონომიკა
საიტების თარგმნა
აუდიო-ვიდეო მასალის თარგმნა